Ansökan om registerutdrag

Folkhälsomyndigheten ska enligt 13 kap. 1 § alkohollagen (2010:1622) föra ett centralt register över tillstånd som beviljats enligt alkohollagen. Om ni önskar ta del av uppgifter i registret fyller ni i formuläret nedan. Efter sekretessprövning och vid positivt beslut kommer ni att få inloggningsuppgifter för att kunna hämta uppgifterna. Uppgifterna levereras i Excel-format.

Jag önskar ett registerutdrag innehållande:
Samtliga aktuella serveringstillstånd.
Samtliga serveringstillstånd som avslutats innan ett visst datum.